Algemene voorwaarden

Algemeen

Aanmelden/inschrijven
Inschrijven voor een buikdanscursus kan door het inschrijfformulier volledig in te vullen en aan Sarabi te geven. Na het invullen en ondertekenen van het inschrijfgeld bent u of uw kind ingeschreven voor een dansseizoen en bent u over dit seizoen lesgeld verschuldigd. Het lidmaatschap wordt ieder seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij u tijdig, schriftelijk, opzegt.

Lidmaatschap en betaling
U gaat een lidmaatschap aan voor een seizoen. De contributiebetaling wordt per periode van 10 lessen geïnd.
Kind per les: 5,-
Volwassene per les: 7,50
De hele week onbeperkt dansen: 12,50
Het lesgeld moet uiterlijk de 2e les van het seizoen betaald zijn.

Betalen kan op IBAN NL63 RABO 0104 0245 34 tnv
Mestrom, ovv de naam van de cursist + 'buikdansles'.
Vanzelfsprekend kunt u het lesgeld ook contant betalen.

Wijzigingen

Opzeggingen/Afmelden
Het lidmaatschap eindigt uitsluitend door SCHRIFTELIJKE opzegging, bij voorkeur per e-mail. Bij opzegging per email ontvangt u altijd een bevestiging hiervan. Zorg ervoor dat u deze bevestiging bewaart. Bent u niet in de gelegenheid gebruik te maken van afmelden per email, dan kunt u een afmeldformulier vragen aan Sarabi. Svp dit formulier volledig invullen en afgeven/opsturen. U kunt het lidmaatschap voor het volgende seizoen uiterlijk op de laatste les van het lopende seizoen opzeggen. De leden die tijdens een periode uitschrijven krijgen GEEN restitutie van de contributie over de lopende periode. Bij correcte beeindiging van het lidmaatschap stopt de betalingsverplichting.

Wijzigingen
Het doorgeven van wijzigingen (adres, telefoonnummer en e-mailadres) kan eenvoudig via mail of even doorgeven in de les.